Projektowanie konstrukcji
stalowych, żelbetowych
i murowanych

Dowiedz się więcej

Estakada dla przenośników taśmowych

Projektowany odcinek estakady był fragmentem całości podkonstrukcji dla przenośników taśmowych. Konstrukcję zaprojektowano jako kratową, wolnopodpartą na czterogałęziowych słupach kratowych. W dolnej części przewidziano pomosty i podkonstrukcje do montażu urządzeń wspomagających. W poziomie pasa dolnego zaprojektowano belki do oparcia przenośników taśmowych. Na całości przęseł estakady przewidziano podkonstrukcje do zamocowania obudowy z blachy trapezowej.

Zakres: Projekt Warsztatowy konstrukcji stalowej

Data: kwiecień 2016