Projektowanie konstrukcji
stalowych, żelbetowych
i murowanych

Dowiedz się więcej

Konstrukcja wsporcza instalacji oczyszczania spalin w Pruszkowie

Zasadniczą część konstrukcji wsporczej stanowi 8 słupów głównych połączonych obwodowo belkami na wysokościach +2,75 i +5,15. Na każdym z tych poziomów znajduje się podest obsługowy. Sztywność konstrukcji w obu kierunkach zapewnia układ stężeń. Komunikację pionową zapewniają biegi schodowe oparte częściowo na konstrukcji wsporczej i częściowo na dodatkowych słupach. Na konstrukcji zlokalizowano belkę wciągnika podwieszoną do belek podestu na poziomie +5,15.

Zakres: Projekt Budowlany i Wykonawczo-Warsztatowy konstrukcji stalowej

Data: listopad 2018